RSS:
Skraćeni zapisnik sa Skupštine JS RS - 06.04.2012. PDF Štampa El. pošta
Napisao bojan   
sreda, 30 januar 2013 11:52

SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa redovne i izborne Skupštine Džudo saveza Republike Srpske održane 06.04.2012. godine u Trebinju sa početkom u 18,00 časova u prostorijama HET-a.

Imenovano je Radno predsjedništvo u sastavu: Đorda Samojko predsjednik Skupštine, Komlenović Dragan podpredsjednik Skupštine i Božović Dragan kao predsjednik Izvršnog odbora i Predsjednik Džudo saveza.

Skupštini prisustvuje 27 klubova sa 53 delegata  kako slijedi:

   1.   DŽK „FAMOS“ – KOMLENOVIĆ DRAGAN, VUJIČIĆ GORAN,
   2.   DŽK „LEOTAR“ – MRDIĆ MILJAN, TURANJANIN MOMO,
   3.   DŽK „KRAJINA“ – ROKVIĆ DUŠAN, MUČIBABIĆ MILANKO,
   4.   DŽK „MLADOST“ – LAKIĆ BORIS, TRIFKOVIĆ DRAGANA,
   5.   DŽK „SRPSKI SOKO“ – MIRKOVIĆ RAJKO, PETROVIĆ VOJIN,
   6.   DŽK „PANTER“ – ĐOKIĆ VLADIMIR , VUJNOVIĆ DALIBOR
   7.   DŽK „SLAVIJA“ – PRŽULJ RADOJE, PANDUREVIĆ JOVO,
   8.   DŽK „RADE LIČINA“ – VIDIĆ PAVLE, VIDIĆ DOBRIVOJE,
   9.   DŽK „ATOS“ – KOKEZA RUŽICA
 10.   DŽK „LAKTAŠI“ – ĐUKIĆ SINIŠA, BLAŽIĆ DUŠKO,
 11.   DŽK „POLICAJAC“ – ŠPIRIĆ JELENA, HALIĆ IVANA,
 12.   DŽK „ROMANIJA“ – SUBOTIĆ MIRKO, GOLIJANIN DRAŠKO,
 13.   DŽK „VIŠEGRAD“ – ŠIPČIĆ VUČETA, ŠIPČIĆ VASILIJE,
 14.   DŽK „RAJKO KUŠIĆ“ – RISTIČEVIĆ STOJAN,POLJAKOVIĆ NJEGOŠ,
 15.   DŽK „BERKOVIĆI“ – SAMARDŽIĆ JOVO, ABRAMOVIĆ RADIVOJE,
 16.   DŽK „ SOKOLAC“ – ĐUREVIĆ MILORAD, ĐORDA SAMOJKO,
 17.   DŽK „ SOKO M“ – MILIJAŠ LJUBIŠA, VASIĆ DRAGAN,
 18.   DŽK „PRIJEDOR“ – NOVAKOVIĆ JOVO, NOVAKOVIĆ DRAGAN,
 19.   DŽK „MILIĆI“ – SAVIĆ MILAN, ĐURIĆ DRAGAN,
 20.   DŽK „BORAC“ – MATIJEVIĆ MILE, ĐURICA RADENKO,
 21.   DŽK „CREPOLJSKO“ – MALETIĆ MAKSIM, KRALJEVIĆ MIODRAG,
 22.   DŽK „ZVIJEZDA“ – DELIĆ JASENKO, BAROŠ MILE,
 23.   DŽK „OZREN“ – TODOROVIĆ UROŠ, CVIJANOVIĆ NENAD,
 24.   DŽK „RANDORI“ – MAJDOV LJUBIŠA, KUSMUK DRAGOMIR,
 25.   DŽK „VLASENICA“ – JOVIČIĆ RADENKO, KAPIKUL SLAVIŠA,
 26,   DŽK „RUDAR“ – ŠARČEVIĆ ZORAN, RISTIĆ ZORAN,
 27,   DŽK „KOZARA-ŽELJEZNIČAR“ – DRAGOJEVIĆ ZORAN, VUKELJA DAJANA,

Predsjednik Skupštine konstatuje da je izabrana verifikaciona komija u sastavu: Mrdić Miljan za predsjednika i izvjestioca i članovi Antronijević Dragiša i Rističević Stojan.

Predsjedenik Skupštine konstatuje da je jednoglasno izabran za zapisničara Sredanović Momir a za ovjerivače zapisnika Šipčić Vučeta i Mrdić Miljan.

Usvojen dnevni red

 1.  Izbor radnih tijela:

Radno predsjedništvo,

Verifikaciona komisija,

Zapisničar i ovjerivači zapisnika,

 2.  Odluka o izmjeni i dopuni odluke o broju delegata u Skupštini,
 3.  Odluka o izjmeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine,
 4.  Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane 12.03.2011. godine,
 5.  Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2011 godinu,
 6.  Izbor organa Džudo saveza:

-   Imenovanje Kandidacione komisije,

-   Predsjednika i podpredsjednika Skupštine,

-   Izbor članova i Predsjednika Izvršnog odbora,

-   Izbor članova i Predsjednika Nadzornog odbora,

-   Izbor članova i Predsjednika Arbitražne komisije,

-   Izbor predstavnika DŽS RS u DŽS BiH,

 7.  Plan rada i finansijski plan za 2012 goidinu,
 8.  Tekuća pitanja,

U toku održavanja Skupštine usvojeno je:

 • Izmijenjena je odluku o broju delegata u Skupštini DŽS RS, prema članu 30. Statuta, i to tako da su imenuju po dva delegata iz svakoga kluba. Da bi klub imao svoje delegate mora biti uredno registrovan a postoje i dodatni uslovi i to plaćena članarina i da se klub takmičio najmanje na dva takmičenja u prethodnoj godini.
 • Izmijenjen je član 4. Stav 1. Poslovnika o radu Skupštine DŽS RS i to tako da Klub bira dva delegata ako ispunjava uslove i to da je učestvovao najmanje na dva takmičenja u prethodnoj godini i da je izmirio članarinu za prethodnu godinu. Ostala dva stava, u članu 4. brišu se.
 • Delegati su većinom glasova usvojili zapisnik sa Skupštine od 11.03.2011. godine.
 • Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu Džudo saveza Republike Srpske za 2011 godinu.
 • Skupština donesi odluku da se zapisnici sa sjednice IO, u integralnom tekstu, stave na sajt u roku od pet dana od dana održavanja sjednice.
 • Skupština je većinom glasova prihvatila ponuđeni finansijski izvještaj za 2011 godinu sa primjedbama i preloženim zaključkom.
 • Izabrana je Kandidaciona komisija u sastvu: Koljenšić Milan, Vujičić Goran i Špirić Jelena.
 • Većinom glasova izabran Vidić Dobrivoje za Predsjednika Skupštine DŽS RS a za zamjenika Vujičić Goran.
 • Izabran je Predsjednik Džudo saveza i Predsjednik Izvršnog odbora Božović Dragan i članovi Izvršnog odbora: Mrdić Miodrag, Košarac Boro, Radoja Zoran, Đokić Vladimir, Šiljegović Željko, Delić Jasenko, Rističević Stojan i Milijaš Živko.
 • Izabran je Cvijanović Nenad za Predsjednika Nadzornog odbora DŽS RS a za članove Nadzornog odbora: Antonijević Dragiša i Špirić Jelena.
 • Izabran je Tatar Sejdo za Predsjednika Arbitražne komisije i članovi Arbitražne komisije Jević Aleksandra, Subotić Mirko, Pandurević Jovo i Komnenović Dragan.
 • Izabrani su Božović Dragan, Mrdić Miodrag, Samardžić Jovo i Subotić Mirko u Predsjedništvo Džudo saveza Bosne i Hercegovine.

 • Izabrani su delegati Džudo saveza Republike Srpske u Skupštinu Džudo saveza Bosne i Hercegovine: Vidić Dobrivoje, Vujičić Goran, Mrdić Miljan, Ignjatović Branko, Poljaković Njegoš, Pržulj Radoje, Bojanić Ranko, Halić Ivana , Pandurević Jovo i Petković Biljana.
 • Usvojen Program rada i Finansijki plan DŽS RS za 2012. godinu.
 • Delegati su većinom glasova prihvatili promjenu šifre djelatnosti DŽS RS kao tehničko pitanje koje treba da se odradi u skladu sa Zakonom.

Kako nije bilo daljih diskusija, i kako je iscrpljen dnevni red, to Predsjednik Skupštine zaključuje tekuću sjednicu  07.04.2012. godine u 00,30 časova.

Zapisničar                                                                                                                           Predsjednik Skupštine,.

Sredanović M.                                                                                                           Vidić Dobrivoje

Poslednje ažurirano sreda, 30 januar 2013 17:29
 
Copyright © 2017. Džudo savez RS. Designed by Trebinje